Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

Als u een adviserend bedrijf heeft, kan het voorkomen dat u een beroepsfout maakt, bijvoorbeeld een vergissing of een onjuist advies. Uw opdrachtgever kan hierdoor voor kosten komen te staan waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MKB Rijnmond Verzekeringen bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van verkeerde adviezen en beroepsfouten. Schade die veroorzaakt wordt binnen de omschrijving van de dekking en de voorwaarden is gedekt.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt het risico van vermogensschade en extra kosten voor uw bedrijf. De dekking tegen het risico bestaat uitsluitend binnen de omschrijving van de polis en de polisvoorwaarden.De verzekering beroepsaansprakelijkheid is uitstekend geschikt voor zelfstandigen en de zzp'er.

Dekking voor

U kunt naast materiële schade aansprakelijk gesteld worden voor vermogensschade die u, uw werknemers of tijdelijke krachten veroorzaken door het geven van bijvoorbeeld een verkeerd advies of ontwerp. Maar ook voor financiële schade die ontstaat door het niet nakomen van een gemaakte afspraak. 

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief