Algemene informatie AOV

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Door een ongeval of een ziekte kunt u arbeidsongeschikt raken. Als ondernemer kunt u dan geen aanspraak maken op uitkeringen van een werknemersverzekering. Om inkomensterugval te beperken heeft u een aantal mogelijkheden:

Een AOV beschermt het inkomen van ondernemers tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Bij het bepalen van de juiste AOV spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld het beroep, het werk dat gedaan wordt en de periode die zelf financieel overbrugd kan worden bij ziekte of arbeidsongeschiktheid

Deze verzekering beschermt het inkomen van zelfstandige ondernemers en zzp'ers, tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Verschillende aspecten

Bij het bepalen van de voor u juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Bijvoorbeeld uw beroep, het werk dat u doet en de periode die u zelf financieel kunt overbruggen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Blijf op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief